Utställning Tecknings- tävlingen Den tänkande handen

Vårutställningen Den tänkande handen är en årligen återkommande stipendietävling för unga tecknare. De nominerade 2023 och deras verk presenteras här i ett digitalt galleri perioden 22 april till 22 juni 2023.

H.M. KONUNGENS STIPENDIETÄVLING vänder sig till unga tecknare inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område. Tio tävlingsdeltagare nomineras varje år av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut sina tävlingsbidrag i en vårutställning. Stipendietävlingen och utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Hovstaterna och Konstakademien.

NOMINERADE 2023 är August Nilsson, Malin Lindeberg, Hanna Stenman, Josef Alexanderson, Ida Idaida, Lina Göhle, Marie-Ann Berglund, Siri Elfhag, Tom-Hadar Elde och William Jernberg, som alla bidrar med ett flertal verk. De nominerade är utvalda av en urvalskommitté från Konstakademien.

Klicka på respektive nominerads namn eller verk nedan för att komma till konstnärens sida och se samtliga tävlingsbidrag!

EN JURY utser tre av de tio nominerade till ett stipendium om 100.000 kr vardera. Juryn består av H.K.H. Prins Carl Philip, Elisabeth Alsheimer Evenstedt, Ständig sekreterare vid Konstakademien, Ledamöter av Konstakademien; konstnär Annette Senneby, konstnär Leif Elggren och arkitekt Petra Gipp. Årets stipendievinnare utses i maj.

ÅRETS STIPENDIEVINNARE: Den tänkande handens stipendium år 2023 tilldelas Josef Alexanderson, Lina Göhle och William Jernberg. Stipendieceremonin äger rum under hösten 2023.

DEN TÄNKANDE HANDEN 2023
VISAS DIGITALT 22 APRIL TILL 22 JUNI

I den Bernadotteska familjen har det i varje generation funnits kulturellt engagemang med viljan att stödja dem som arbetar med konst. Här vill vi särskilt lyfta fram Gustaf VI Adolf som var med och grundade Nationalmusei vänner 1911 och vars mångåriga stöd till Nationalmuseums teckningstävling 'Unga tecknare' har varit en avgörande inspirationskälla för teckningstävlingen 'Den tänkande handen'. Att använda sin ställning för att uppmärksamma, hjälpa och stödja unga konstnärer var en självklarhet för gamle kungen och är det även för vår nuvarande Kung liksom för Prins Carl Philip som ingått i juryn för stipendietävlingen sedan starten 2017.