TOMAS LUNDGREN

Född 1985

”Mitt konstnärskap kretsar kring bilden och hur den kan representera tid och minne. Jag arbetar med måleri och teckning och verken har alltid en förlaga, en redan existerande bild eller modell, som utgångspunkt. Verken fokuserar på utförandet, överförandet och återskapandet, från en bild till en annan.

'Le Temps Retrouvé' är en pågående serie teckningar som är baserade på delar ur Marcel Prousts handskrivna utkast till romansviten 'På spaning efter den tid som flytt'. Prousts anteckningar är hastigt nedtecknade infall, fulla med ändringar, strykningar och tillägg.

Teckningarna är utförda i skala 1:1 och är ett försök att genom teckningen följa Proust process under skapandet av ett av den moderna litteraturens grundstenar – ett simultant tidsresande och återskapande.

Jag intresserar mig för handens gestaltande av tanken. Prousts inre monolog representeras i skriften och ett drygt sekel senare återskapar jag Prousts handrörelser vilket har resulterat i dessa verk.”

Tomas har examina från Akademin Valand, Göteborg (2013) och Konsthögskolan i Malmö (2010). Han har även studerat vid Dômen Konstskola i Göteborg.

Foto porträtt: Fredrik Åkum

Tomas Lundgren Den Tänkande Handen teckning utställning

Tomas Lundgren

STIPENDIEVINNARE 2020
Juryns motivering:

Tomas Lundgren tecknar efter förlagor och existerande bilder. Att med precision avbilda Marcel Prousts handskrivna manuskript är att noggrant följa författarens process och skapa ett dokument av tid. Handens exakta rörelser gestaltar tankar kring ett romanbygge och spänningsfält mellan det långsamma och det snabba. Bilderna blir till tid och minne på spaning efter en tid som flytt.

Tomas Lundgrens bidrag till teckningstävlingen och utställningen består av sju verk skapade år 2019.

1.–6. 'Le Temps Retrouvé' (delar ur serien), bläck på papper
7. 'Le Temps Retrouvé' (delar ur serien), bläck på papper

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

1. LE TEMPS RETROUVÉ (DEL UR SERIEN)
Bläck på papper, 2019. Originalstorlek 29,7x21 cm.
2. LE TEMPS RETROUVÉ (DEL UR SERIEN)
Bläck på papper, 2019. Originalstorlek 29,7x21 cm.
3. LE TEMPS RETROUVÉ (DEL UR SERIEN)
Bläck på papper, 2019. Originalstorlek 29,7x21 cm.
4. LE TEMPS RETROUVÉ (DEL UR SERIEN)
Bläck på papper, 2019. Originalstorlek 29,7x21 cm.
5. LE TEMPS RETROUVÉ (DEL UR SERIEN)
Bläck på papper, 2019. Originalstorlek 29,7x21 cm.
6. LE TEMPS RETROUVÉ (DEL UR SERIEN)
Bläck på papper, 2019. Originalstorlek 29,7x21 cm.
7. LE TEMPS RETROUVÉ (DELAR UR SERIEN)
Bläck på papper, 2019. Originalstorlek 29,7x21 cm.