JOAKIM DERLOW

Född 1990

”En nyfiken gren tittar in genom tältluckan, ett bladverk omfamnar en buske till en oläslig sörja och ett ihållande regn klumpar håret till ringlande maskar.

I mitt sökande efter att ge tingen sin rätta gestalt är det endast tecknandet som förmedlar vad jag verkligen sett. Tecknandet omsluter nämligen objekten i en miljö varifrån de finner sina konturer och karaktärsdrag.

Betraktaren lotsas via mina linjer till mitt seende. Tingen, deras beteende och intentioner ses med samma ögon och jag släpper fram en möjlighet för vad som hänt, händer eller skall ske - varpå teckningen laddas med ett narrativ.

Med denna insikt arbetar jag med ett format av berättelser, som kommer till mig genom sinnesintryck formade av min vardag eller drömlika infall.

Pennan omarbetar dessa intryck i linjer, vilka sedan manifesteras på pappret i en värld av svart och vitt. Oavsett om resultatet är en färdig illustration eller ofjättrad skiss så genomsyras de bildliga elementen av detta underliggande skeende.” […]

Joakim har examen från Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam (2016). Han har även läst vid Serieskolan i Malmö samt Nyckelviksskolan på Lidingö.

Foto porträtt: Joakim Derlow

Joakim Derlow Den Tänkande Handen teckning utställning

Joakim Derlow

Joakim Derlows bidrag i teckningstävlingen och utställningen består av sju verk skapade åren 2015–2019.

1. 'Entropi', tusch på papper
2. 'Ryggen (sida 1 och 2)', tusch på papper
3. 'Det gömda och ögat', tusch på papper
4. 'Utan titel (bakom grönskan)', tusch på papper
5. 'Utan titel (oväntad attack)', tusch på papper
6. 'Vassen', tusch på papper
7. 'Vila (M90)', tusch på papper

Klicka på bilderna i bildspelet eller scrolla ned på sidan för att se verken i rätt proportion. Det kan ta en liten stund innan bilderna laddas upp. Verken kan zoomas in och förstoras via symbolerna.

URVALSKOMMITTÉNS MOTIVERING:
Det dolda, det gömda, det skymtade. Med obönhörlig svärta utan gradation tecknar Joakim Derlow fram en värld som ställer fler frågor än den ger svar. En cykelsemester till Pompeji slutar i oväntad attack. Ett antikt krus går itu och blir till en fälla. En gammal skulptur tittar ut från sitt söndervittrade ansikte, som om det plötsliga just hänt, alltmedan naturen sträcker sig in mot motiven, på en gång omslutande och hotfullt.

1. ENTROPI
Tusch på papper, 2016. Originalstorlek 56x76 cm.
2. RYGGEN (SIDA 1 OCH 2)
Tusch på papper, 2018. Originalstorlek 29x42 cm.
3. DET GÖMDA OCH ÖGAT
Tusch på papper, 2016. Originalstorlek 27x20 cm.
4. UTAN TITEL (BAKOM GRÖNSKAN)
Tusch på papper, 2016. Originalstorlek 44x32 cm.
5. UTAN TITEL (OVÄNTAD ATTACK)
Tusch på papper, 2019. Originalstorlek 23x30 cm.
6. VASSEN
Tusch på papper, 2015. Originalstorlek 27x20 cm.
7. VILA (M90)
Tusch på papper, 2015. Originalstorlek 23x18 cm.