Klicka för att se bilden i sin helhet

Klicka för att se bilden i sin helhet

Lovisa Ulrikas drottningkrona

Drottningen bytte ut de 44 största diamanterna till slipad svensk bergskristall. Sedan pantsatte hon diamanterna för att kunna finansiera den statskupp som planerades 1756 för att stärka kungamakten.

Statskuppen misslyckades och drottningen fick under pinsamma former ta tillbaka diamanterna som nu åter pryder kronan.

Läs mer om drottningkronan

FAKTA
Tillverkare: Den svenske guldsmeden Andreas Almgren efter ritning av arkitekten Jean Eric Rehn.

Material: Av silver med förgylld insida och besatt av diamanter.

År: Utförd 1751 i Stockholm

Riksregalierna ses i Skattkammaren på Kungliga slottet: