Inställt: Med rätt att disponera

Kvällens föredrag handlar om historien om den kungliga dispositionsrätten – om hur den kom till under Karl XIII tid och hur den tillämpas idag enligt överenskommelse 1809/10.

Obs!

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring mindre evenemang är våra programpunkter, till och med 31 maj, inställda.

Vissa programpunkter kommer att skjutas fram till hösten. Information om nya datum kommer att delges här samt direkt till alla som har köpt biljett.

De som köpt biljetter kontaktas.

Läs mer här!

Sverige behövde i början av 1800-talet sanera sina statsfinanser. Som ett led i detta frånsade sig den dåvarande kungen, Karl XIII, ett antal betydande markområden, vars inkomster då tillföll staten. Som kompensation för uteblivna inkomster, som bland annat finansierade Hovet, fick monarken ett årligt anslag, samt rätt att disponera ett antal slott och fastigheter.

Lösningen har kommit att kallas 1809/10-års överenskommelse, och gäller i huvudsak än idag.

Förvaltningsintendent Johan Lundgren ger i kvällens föredrag H.M. Konungens dispositionsrätt en inblick i hur dispositionsrätten tillkom och hur den tillämpas idag.

Tillgänglighet

Föredraget äger rum i en sal som är tillgänglig för rullstolsburna.

Program2020

Toppbilden: Giovanni Battista Lampis porträtt av Karl XIII, utförd 1799. Foto: Kungligaslotten.se

Förvaltningsintendent Johan Lundgren berättar under kvällens föredrag om den kungliga dispositionsrätten. Foto: Emma Fredriksson/Kungligaslotten.se